4. Bok­bac­ka

Gourmet - - KJEMPEGODT I OSLO -

Skov­vei­en 15, Ma­jor­stu­en

Bok­bac­ka öpp­na­de hös­ten 2015 och är den se­nas­te kro­gen på Oslos re­la­tivt lil­la fi­ne di­ning-scen. Till­sam­mans har de­lä­ga­ren och köks­che­fen Si­mon We­in­berg och re­stau­rang­chef Alex­an­der Jo­nes er­fa­ren­het från Ba­ga­tel­le, Maae­mo och No­ma. Me­nyn be­rät­tar histo­ri­an om We­in­bergs barn­dom och hans mat­min­nen från upp­väx­ten på för­äld­rar­nas gård Bok­bac­ka i Skå­ne. Upp­lev de­ras klas­sis­ka rätt ”Trä­det”, där du kan ploc­ka färs­ka grön­sa­ker di­rekt från jor­den (ät­ba­ra). Njut av pick­nick så som svens­kar­na gör det in­till Al’s rö­ke­ri i Kå­se­ber­ga, via en ser­ve­ring med rökt fisk och fil­mjölks­bröd pa­rat med öl. El­ler gå på en vand­ring i ber­gen med varm blå­bärs­sop­pa i ter­mo­sen samt, i skå­len, en des­sert på mar­si­pan och ängs­sy­ra. http://bok­bac­ka.no/

Fläsk, svart­kål och pick­lad lök på Bok­bac­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.