8. Publi­ko

Gourmet - - KJEMPEGODT I OSLO -

Vi­bes ga­te 11, Ma­jor­stu­en

Rod­ri­go Bel­da är en er­fa­ren re­stau­ra­tör som dri­ver tre spans­ka tapaskro­gar – De­li­ca­tes­sen – och en nor­disk/ la­ti­no-fu­sionkrog kal­lad Ay­ma­ra. Till­sam­mans med för­re köks­che­fen på re­stau­rant Sand, Mor­gen Kle­ver, öpp­na­de han Publi­ko i Ma­jor­stua i sep­tem­ber 2016. En må­nad se­na­re blev de till­de­la­de ”Myc­ket god klass” i White Gui­de. Nam­net Publi­ko här­rör från or­det ”pub­lic” – ef­tersom de vill ska­pa en pris­värd re­stau­rang för en bred publik. Även om det nor­dis­ka köket in­flu­e­rar Kle­ver är han in­te rädd för att ock­så an­vän­da frans­ka tek­ni­ker och en spansk Josper-grill. Han fyl­ler en gnoc­chi­boll med josper­gril­lat och brä­se­rat ox­kött, rul­lar den i pan­ko och fri­te­rar den in­nan han strör över ett pul­ver av svamp. Det he­la ser ut som en la­va­boll från en an­nan pla­net – och sma­kar som nå­got ut­om den­na värld. publi­ko.no

Tar­tar på Publi­ko.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.