12. Vaag­hals

Gourmet - - KJEMPEGODT I OSLO -

Dron­ning Eu­fe­mi­as ga­te 8, Gam­le Oslo

Ta dig till Oslos se­nas­te stads­del, Bjør­vi­ka, och be­sök re­stau­rang Vaag­hals – en borg i trä och stål som lig­ger i den mo­der­na Bar­co­de-bygg­na­den. Njut av den spek­ta­ku­lä­ra ut­sik­ten mot Ope­ran och Oslofjor­den, och en hel me­ny med tra­di­tio­nel­la nors­ka in­gre­di­en­ser. Äga­ren är den er­far­ne koc­ken och re­stau­ra­tö­ren Jørn Lie till­sam­mans med ”gut­ta på tur” – de för­ra topp­ski­då­kar­na Bjørn Dæh­li och Ve­gar Ul­vang, tv-chef Ar­ne Bri­mi och tv-värd Ar­ne Hjelt­nes. Kvar­tet­ten ha­de ti­di­ga­re ett po­pu­lärt vand­rings- och mat­lag­nings­pro­gram i norsk tv. För att dri­va krog­kö­ket har de an­ställt koc­ken Chris­ter Rødseth, lag­kap­ten för Ju­niorkock­lands­la­get. Han ger en ung, mo­dern och näs­tan nynor­disk touch till en ru­stik, vär­man­de mål­tid. vaag­hals.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.