17. Ara­ka­ta­ka

Gourmet - - KJEMPEGODT I OSLO -

Mari­bo­es ga­te 7B, Grü­ner­løk­ka

På Ara­ka­ta­ka har man ser­ve­rat pris­värd och till­gäng­lig fi­ne di­ning långt in­nan det blev en trend. Här do­mi­ne­rar det nor­dis­ka köket med lo­ka­la rå­va­ror i sä­song men med en in­ter­na­tio­nell touch. Spaghet­ti med löj­rom är en klas­si­ker på me­nyn. Trots att re­stau­rang­en har ett namnsom-är-omöj­ligt-att-ut­ta­la är den näs­tan all­tid full­bo­kad. För­ra året ut­ö­ka­de köks­chef Ron­ny Kol­vik mat­sa­len med en obok­nings­bar mat­bar, där gäs­ter­na kan tit­ta in för ett glas vin och nå­got lätt att äta. Per­fekt för opla­ne­ra­de kväl­lar el­ler när du in­te kän­ner för en hel mål­tid. Och om du änd­rar dig och vill stan­na kvar ett tag till kan du all­tid be­stäl­la yt­ter­li­ga­re nå­got gott att äta och dric­ka. ara­ka­ta­ka.no

Ara­ka­ta­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.