19. Ka­mai

Gourmet - - KJEMPEGODT I OSLO -

Kors­ga­ta 25, Grü­ner­løk­ka

För­ra sous­che­fen på Ay­ma­ra, Hal­vor Sør­lie, och re­stau­ra­tö­ren Jo­nat­han Ro­ma­no öpp­na­de till­sam­mans re­stau­rang Ka­mai, som lig­ger på en bak­gård i Grü­neløk­ka, i bör­jan av 2016. Sam­ti­digt star­ta­de de ock­så ett enkla­re sus­hi- & bao-kafé. Det lig­ger ut mot ga­tan och pas­sar per­fekt för dem som ba­ra vill ta nå­got i far­ten el­ler sit­ta ner en kort stund. I kafé­et hit­tar du oli­ka sor­ters sus­hi samt de­ras tolk­ning av klas­sis­ka tai­wa­ne­sis­ka gua ba­os, ser­ve­ra­de med uni­ka ”Ka­mai fri­es” gjor­da av fri­te­rat, ång­at bröd. I re­stau­rang­de­len kan du dä­re­mot be­stäl­la en av­smak­nings­me­ny i nor­disk nik­kei-stil. ka­mai.no

Ce­viche på Ka­mai.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.