Nytt och hett

Gourmet - - INNEHÅLL NR 2 -

Böc­ker, kro­göpp­ning­ar och an­nat mat­nyt­tigt.

För den som kan sitt se­na mu­si­ka­lis­ka 1980-tal var Raw li­ke sus­hi Ne­neh Cher­rys de­but­plat­ta och en­tré­bil­jett till värl­dens topp­lis­tor. Rå som sus­hi är ock­så ti­teln på fisk­hand­lar­dot­tern Fri­da Rong­es de­but­bok. Här vill koc­ken, som bland an­nat öpp­na­de Råkul­tur på Espe­ran­to med Say­an Isaks­son, slå ett slag för en­kel­he­ten kring sus­hin. Boken an­das li­te Så fun­kar det-känsla pa­rat med re­cept på oli­ka ni­vå­er för ny­bör­ja­re li­ka­väl som mer avan­ce­ra­de hem­makoc­kar. Men ock­så en gui­de till vil­ken fisk man ska kö­pa och hur man ska väl­ja ut den. Men Rå som sus­hi (Na­tur & Kul­tur) fun­ge­rar sä­kert li­ka bra som publik­mag­net till Fri­da Rong­es kom­man­de pro­jekt som köks­chef på Pet­ter Stor­da­lens ho­tell­krogs­sats­ning Tak på At Six.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.