Voll­mers

Gourmet - - VOLLMERS -

Den två­stjär­ni­ga Miche­lin­kro­gen ägs av brö­der­na Eb­be och Mats Voll­mer och öpp­na­de 2011 på Gam­la Väs­ter i Mal­mö. Brö­der­na dri­ver även kro­gen Snapp­ha­ne, som er­bju­der sä­songs­an­pas­sad à la car­te-me­ny för 80–140 gäs­ter på Adel­ga­tan 4 i Mal­mö. Eb­be: Har ti­di­ga­re ar­be­tat på Har­veys och Gor­don Ram­says Royal Hospi­tal Ro­ad, bå­da i Lon­don, och som köks­chef på Jaan i Sing­a­po­re. Grun­da­de Bloom in the Park i Mal­mö fö­re Voll­mers. Mats: Har ti­di­ga­re ar­be­tat på Le Som­me­li­er och Her­man i Kö­pen­hamn och på Royal Hospi­tal Ro­ad i Lon­don.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.