Fak­ta

Gourmet - - VINPORTRÄTT -

Prins Ro­bert av Lux­em­burg Bor: Genè­ve, Schweiz. Född: 1968. Fa­milj: Hu­strun Ju­lie och tre barn.

Do­mai­ne Cla­rence Dil­lon

Grun­dat av prins Ro­berts mor­fars­far Cla­rence Dil­lon och in­ne­fat­tar: Châ­teau Haut-Bri­on (köpt 1935), Châ­teau La Mis­sion Haut-Bri­on (köpt 1983), Châ­teau Qu­in­tus (sprung­et ur Châ­teau Ter­t­re Dau­gay och omdöpt 2011), va­ru­mär­ket Claren­del­le samt vin­han­del. Fa­mil­jen äger även re­stau­rang Le Cla­rence i Pa­ris.

Vi­ner i Sve­ri­ge

Claren­del­le Rou­ge finns i or­di­na­rie sor­ti­ment (nr 3147, 159 kr), öv­rigt från Claren­del­le finns i be­ställ­nings­sor­ti­men­tet. Châ­teau Haut-Bri­on finns i oli­ka år­gång­ar i be­ställ­nings­sor­ti­men­tet (ca 3 000–11 000 kr), Châ­teau La Mis­sion Haut-Bri­on finns i oli­ka år­gång­ar i be­ställ­nings­sor­ti­men­tet (ca 2 600–8 500 kr).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.