BREVLÅDA

Gourmet - - LEDARE -

Må­na­dens brev be­lö­nas med ett skär­bräd­set från JOSEPH JOSEPH Ltd. Tvil­ling­brö­der­na An­to­ny och Ri­chard Joseph är idag en av värl­dens mest in­no­va­ti­va till­ver­ka­re av köks­red­skap. Se­tet i plast mä­ter 33 x 8,3 x 24 cm. Vär­de: 868 kr. Mej­la oss: re­dakt io­nen@ gourmet . se

Må­na­dens brev Hej Gourmet,

För kanske ett år se­dan skrev ni nå­got läng­re om nyskör­da­de pri­mö­rer. Jag vän­tar spänt på mi­na eg­na od­ling­ar och fram­för allt den spä­da sal­lads­lö­ken. Kan ni hjäl­pa mig med li­te in­spi­ra­tion? //Kic­ki

Hej Kic­ki, Jo­visst. Om du blädd­rar till­ba­ka till num­mer 4 för­ra året så sjöng vi pri­mö­rer­nas lov, bland an­nat med en hyll­ning till sal­lads­lö­ken. Färsk knipp­lök kan till ex­em­pel gril­las so­tig på glöd. Dop­pa den där­ef­ter i en här­lig ro­me­sco­dres­sing – en sorts ai­o­li med en nå­got fyl­li­ga­re smak. För den bäs­ta ro­me­scon be­hövs ett re­jält knip­pe in­gre­di­en­ser och en stark mix­er. Vik­ti­gast är pap­ri­ka, chi­li­frukt, gul lök, vit­lök, man­del, has­sel­nöt­ter, vitt bröd, ägg och oliv­ol­ja.

Lyc­ka till i ra­bat­ten! //Re­dak­tio­nen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.