RÖTT FRÅN BOLLINGER

Gourmet - - NYTT DRYCK -

La Cô­te aux En­fants är det stil­la rö­da vin av pi­not no­ir som Bollinger an­vänt för att ge färg och ka­rak­tär till si­na topprosécham­pagner. Se­dan ett an­tal år säl­jer fir­man dock även stil­la vin från de 4 hek­tar som lig­ger strax ba­kom Bol­ling­ers käl­la­re i byn Aÿ. Vi­net görs som en röd Bour­gog­ne, med kun­skap lå­nad från Bol­ling­ers egen­dom i Bour­gog­ne, Chan­son. Till Sve­ri­ge kom­mer nu 180 flas­kor, för 789 kro­nor var­de­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.