100 ex­em­plar

Gourmet - - NYTT DRYCK -

… släpps nu av tre full­mog­na år­gångscham­pagner på mag­num­flas­ka från Mumm. År­gång­ar­na är er­känt sy­ra­ri­ka och sto­ra 1996, kom­plexa och klas­sis­ka 1990 samt full­mo­get kon­cen­tre­ra­de 1985. De hund­ra ex­em­pla­ren av var­je år­gång för­de­las på världs­mark­na­den, och en hand­full var­de­ra av de tre cham­pagner­na kom­mer att fin­nas på ut­val­da svens­ka re­stau­rang­er. Gour­mets fa­vo­rit vid ge­nom­prov­ning­en var år­gång 1990.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.