Gril­lo …

Gourmet - - NYTT DRYCK -

… är nam­net på dru­van som an­vänds vid marsalafram­ställ­ning. Det si­ci­li­ans­ka starkvi­net har hi­sto­riskt brit­tis­ka in­flu­en­ser, likt den spans­ka sher­ryn, och vill du hit­ta rik­tigt bra ex­em­pel re­kom­men­de­ras pro­du­cen­ten Mar­co de Bar­to­li.

Gi­u­sep­pi­na de Bar­to­li kon­trol­le­rar gril­lodru­vor på väg till att bli marsa­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.