MA­JON­NÄS

Gourmet - - HOLY SMOKE -

Egen ma­jon­näs sma­kar fint som lent och mild­ran­de till­be­hör till he­ta sma­ker. Den här ma­jon­nä­sen är här­ligt tjock och har fin sy­ra.

4–6 per­so­ner 3 äggu­lor 3 tsk röd- el­ler vitvins­vi­nä­ger 3 tsk dijon­se­nap 4–5 ½ dl ne­u­tral raps­ol­ja ½ tsk salt

1 Vis­pa ihop äggu­lor, vi­nä­ger och se­nap.

2 Till­sätt ol­jan i en tunn strå­le un­der kon­stant visp­ning. Vis­pa för hand el­ler ma­skin på låg has­tig­het.

3 När ma­jon­nä­sen är la­gom tjock och krä­mig, sal­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.