GUR­KA MED MI­SO

Gourmet - - HOLY SMOKE -

Det här är en klas­sisk ko­re­ansk/ja­pansk si­do­rätt som pas­sar ut­märkt till tacos. Mi­so, fer­men­te­rad bön­pas­ta, hit­tar du i asi­a­tis­ka mat­af­fä­rer el­ler på snabb­kö­pens in­ter­na­tio­nel­la av­del­ning­ar. Där hit­tar du ock­så asi­a­tisk se­sam­pas­ta.

4−6 per­so­ner 1 gur­ka 2 msk ljus mi­so­pas­ta 2 msk ljus asi­a­tisk se­sam­pas­ta 1 msk se­sa­m­ol­ja 1 msk ris­vi­nä­ger 1 msk vat­ten 1 msk ros­ta­de se­sam­frön DU BE­HÖ­VER OCK­SÅ: mor­tel

1 Skölj av gur­kan och skär den i pas­san­de muns­bi­tar. Lägg den i en skål.

2 Rör sam­man mi­so, se­sam­pas­ta, se­sa­m­ol­ja, ris­vi­nä­ger och vat­ten i en skål.

3 Häll dres­sing­en över gur­kan. Mort­la se­sam­frö­na och top­pa med dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.