KOM­PLET­TE­RA DIN ARM FÖR 159:-

Gourmet - - DET VITA RHÔNE -

THE CHEFS’ ESSENTIAL KIT från Pro­fes­sio­nal Secrets är en unik se­rie av de vik­ti­gas­te red­ska­pen från ett re­stau­rang­kök. Men red­ska­pet är ing­et ut­an kun­ska­pen. Du hit­tar pin­cet­ten, kun­ska­pen, tip­sen och in­spi­ra­tio­nen på pro­fes­sio­nal­secrets. se

100% ROSTFRITT STÅL. LÄTT ATT RENGÖRA. LÄTT ATT ÅTERVINNA HANDTAGET ÄR BREDDAT FÖR MER STABILITET 300MM LÅNG FÖR ATT UNDVIKA VÄRMEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.