Clown Bar

Gourmet - - PARIS I NY TAPPNING -

Me­ning­ar­na kan gå isär om den­na oklas­sis­ka men än­då på nå­got sätt klas­sis­ka frans­ka bist­ro. Visst kan det kän­nas kly­schigt, men de­ras kalv­hjär­na re­kom­men­de­ras å det var­mas­te; även de mest käns­li­ga kom­mer att upp­skat­ta den to­fu-lik­nan­de tex­tu­ren på hjär­nan som kom­mer i en ja­panskt in­spi­re­rad bul­jong. Även al­la grön­sa­ker är tilla­ga­de till per­fek­tion, och gil­lar man foie gras är det här den ska för­tä­ras. Me­nyn änd­ras of­ta, vil­ket är upp­skat­tat, och stam­mi­sar­na blir allt fler.

www.clown-bar-pa­ris.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.