HO­LY BELL Y

Gourmet - - PARIS I NY TAPPNING -

Ho­ly­bel­ly drivs av det gifta pa­ret Ni­co och Sa­rah. Här är det all­tid full­satt och of­ta kö på hel­ger­na. Ma­ten la­gas be­ro­en­de på ägar­nas hu­mör och kan va­ra allt från tra­di­tio­nellt franskt till klas­siskt eng­elskt!

ho­ly­bel.ly

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.