Achill e

Gourmet - - PARIS I NY TAPPNING -

Med svens­ke Svan­te For­storp vid spi­sen i den­na pyt­te­lil­la re­stau­rang känns det som att man är hem­ma i nå­gons var­dags­rum. Hans mat är in­spi­re­rad av Ita­li­en, där han har till­bring­at myc­ket tid. Den är så en­kel att man vid förs­ta ögon­kas­tet kan tro att det saknas nå­got på tall­ri­ken, men sma­ken finns där. Pas­ta och ra­vi­o­li är ett mås­te, och vin­lis­tan do­mi­ne­ras av na­tur­li­ga vi­ner, gär­na från pro­du­cen­ter äga­ren kän­ner väl och har en re­la­tion till.

43, rue Ser­van +33 1 48 06 54 59

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.