Avant- Comp­to­ir

Gourmet - - PARIS I NY TAPPNING -

Att stå och dric­ka och äta kan tyc­kas li­te om­ständ­ligt, men på det­ta stäl­le med sin me­ny häng­an­de i ta­ket är det bå­de char­migt och väl­digt gott. Och otro­ligt opre­ten­tiöst! Mis­sa in­te kro­närt­skoc­ka, kro­ket­ter och par­me­san­puf­far.

Re­stau­rant L’Avant-Comp­to­ir 3 Car­re­four de l’Odéon, 75006 Pa­ris

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.