KNIVIGA OST­RON

Gourmet - - NYTT -

Bris­ten på r-må­nad till trots kom­mer en snygg ost­ron­kniv all­tid till pass.

Det fisk­fjällsin­spi­re­ra­de be­stic­ket in­går i se­ri­en Colom­bi­na Fish och är till­ver­kat av den ita­li­ens­ka ar­ki­tekt­du­on Mas­si­mi­li­a­no och Do­ri­a­na Fuks­as, som står ba­kom Stu­dio Fuks­as, till­sam­mans med gast­ro­no­men Al­ber­to Goz­zi. Colom­bi­na Fish från Ales­si finns i 13 de­lar, bland an­nat in­går även spe­ci­al­be­stick för skal­djur och kaviar samt ser­ve­rings­till­be­hör. Pris för ost­ron­kni­ven är 340 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.