To­ve Nils­son

Gourmet - - LEDARE -

Koc­ken och mat­skri­ben­ten To­ve Nils­son ar­be­tar för Gourmet se­dan många år till­ba­ka med re­cept och re­por­tage ur många oli­ka syn­vinklar. Hon var se­nast ak­tu­ell med boken Ra­men - ja­pans­ka nud­lar och smårät­ter och hål­ler för stun­den på att ar­be­ta på näs­ta bok, som tro­ligt­vis kom­mer i slu­tet av näs­ta år. I det här num­ret av Gourmet har To­ve ska­pat skö­na re­cept på idel grö­na rå­va­ror.

Som­ma­rens smar­ri­gas­te rå­va­ra?

– Den svens­ka gur­kan. Jag gör en sal­lad med strim­lad gur­ka, myn­ta och ta­hini­dres­sing. Be­ro­en­de­fram­kal­lan­de god!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.