Eko­lo­gisk Fer­ra­ri

Gourmet - - NYTT -

Fa­mil­jen Lu­nel­li har i ge­ne­ra­tio­ner för­val­tat Gi­u­lio Fer­ra­ris arv och ska­pat ett av Ita­li­ens främs­ta mous­se­ran­de vi­ner. Nu lan­se­ras Fer­ra­ri Or­ga­nic, gjort ut­an be­kämp­nings­me­del på dru­vor där na­tur­lig göd­sel och kom­post er­satt konst­göd­ning i vin­går­dar­na. Fer­ra­ri Or­ga­nic görs en­bart på char­don­nay och mog­nar en­ligt cham­pagne­me­to­den med en and­ra jäs­ning i bu­telj. Vi­net är fräscht, med fin frukt och li­te ny­an­ser av vi­ta blom­mor. Kos­tar 159 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.