BÄST I SVE­RI­GE

Sma­ka på Sve­ri­ge. Gourmet bju­der på 59 omist­li­ga tips för att gö­ra din som­mar ex­tra välsma­kan­de, snygg och so­lig. Från Ös­ter­lens öpp­na land­skap och Små­lands sko­gar via Stock­holms he­ta as­falt till jämt­länds­ka ma­gis­ka nät­ter.

Gourmet - - INNEHALL NR 5 - Text: TO­VE OS­KARS­SON HENC­KEL och LARS COLLIN

Gourmet ser­ve­rar 59 an­led­ning­ar att be­ge sig ut på upp­täckts­färd bland som­ma­rens svens­ka smak­sen­sa­tio­ner.

Ut­sikt över La­holms­buk­ten från Sol­bac­kens våf­fel­bruk i Skå­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.