Pär­lan­de neb­bi­o­lo – en som­mar­ny­het

Gourmet - - NYTT -

La­gom till som­ma­rens piz­za- el­ler char­ku­te­ri­k­väl­lar släp­per Ba­ro­lo-pro­du­cen­ten GD Vaj­ra sitt pär­lan­de lät­ta neb­bi­o­lo­vin, in­spi­re­rat av histo­ri­en. JC Claré görs av dru­vor från yng­re stoc­kar och på­min­ner om den tid då man vini­fi­e­ra­de och drack neb­bi­o­lo i lätt, ung och frisk stil. Ti­dig skörd, kort fatjäs­ning och bu­tel­je­ring vå­ren ef­ter är re­cep­tet. En flas­ka kos­tar 149 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.