Väst­kust- tips av Maria Zihammou, Gour­mets med­ar­be­ta­re.

Gourmet - - SOMMARGUIDE -

Skä­ret Öpp­na di­na sin­nen för en av som­ma­rens mest uni­ka matupp­le­vel­ser. På Hamp­hol­men ut­an­för Smögen mö­ter Tho­mas Sjögren, Årets kock 2015, upp med mat och dryck på nor­diskt te­ma mitt i den kar­ga bo­hus­läns­ka skär­går­den. Pop up-kro­gen är en för­läng­ning av re­stau­rang Skä­ret, som man hit­tas in­till bryg­gan på Smögen, med mål­sätt­ning att bju­da på års­tids­an­pas­sa­de me­ny­er, mac­kor, sal­la­der och ett di­gert ut­bud av eg­na bul­lar och ka­kor. Pop up-kro­gen föl­jer sam­ma mat­fi­lo­so­fi: Tho­mas går loss på det som finns för da­gen – fisk, skal­djur och an­nat gott. Till­sam­mans med hand­ploc­ka­de vil­da ör­ter och al­ger sät­ter rå­va­ror­na prä­gel på me­nyn. www.ska­rets­krog.se

Tho­mas Sjögren, Skä­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.