Rot i Norr­lan­da/Got­land

Gourmet - - SOMMARGUIDE -

För den som kan sitt go­da Got­land är Luqaz Ot­tos­son ett väl­be­kant namn. Ef­ter åren som köks­chef på eko­kro­gen Lil­la Bjers byt­te han spår och cyk­la­de en hel som­mar från Smy­ge­huk till Tre­riks­rö­set för att fin­na ny in­spi­ra­tion och la­ga mat från sitt mo­bi­la pop up-kök. Nu har han änt­li­gen sla­git Rot i kro­gen med sam­ma namn nå­gon kilo­me­ter från ha­vet. Den gam­la la­dan i Norr­lan­da på en av­skild del av öst­ra Got­land byggs nu om in­för näs­ta år, men re­dan i som­mar tjuv­star­tar Rot grann­gårds i glas­blå­sa­ren Jen­ny Olofs­sons verk­stad.

– Det blir ba­ra 14 plat­ser runt ett bord. Jag har ju all­tid drömt om en li­ten re­stau­rang; små­ska­ligt blir all­tid li­te bätt­re. Rot kanske in­te är nå­got för förs­ta da­ten ut­an för gäs­ter som sö­ker spän­nan­de sam­tal och god mat, sä­ger Luqaz Ot­tos­son. Me­nyn ba­se­ras på en­bart got­länds­ka rå­va­ror – lamm från Fårö Lamm och grön­sa­ker från lo­ka­la bön­der. Ing­et till­krång­lat, ut­an allt tilla­gas av Luqaz på utegril­len. www.glasstu­di­on­big­pink.se

Luqaz Ot­tos­son på Rot i Norr­lan­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.