Do­mai­ne Ma­jas

I fo­kus:

Gourmet - - VINNYTT -

När Rous­sil­lon-pro­du­cen­ten Do­mai­ne Ma­jas skul­le kon­ver­te­ra till eko­lo­gisk od­ling ploc­ka­des Tom Lub­be, äga­re och vin­ma­ka­re på Do­mai­ne Ma­tas­sa, in för att hjäl­pa till. Lub­be fort­sat­te dock att va­ra högst in­vol­ve­rad i vi­ne­ri­et, som bland an­nat står bakom den läck­ra rosén som nu finns i 6-pack i be­ställ­nings­sor­ti­men­tet. Vi­net är en ut­trycks­full bland­ning av för­sik­tigt pres­sad gre­nache, ca­rig­nan, sy­rah och li­te ca­ber­net franc, och jäs­ning samt tio må­na­ders vi­la har skett i ce­ment­tan­kar fö­re bu­tel­je­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.