SWISHA 229 KR OCH FÅ HEM GOURMET I BREVLÅDAN DET HAR ALD­RIG VA­RIT ENKLA­RE ATT TECKNA EN PRE­NU­ME­RA­TION

Gourmet - - BARCELONA -

Swish är det nya, enk­la sät­tet att teckna en pre­nu­me­ra­tion. Med någ­ra enk­la knapp­tryck kan du be­stäl­la en pre­nu­me­ra­tion till dig själv el­ler ge bort den till nå­gon an­nan.

Så här gör du i din Swish-app: Mot­ta­ga­re: 123 290 982 8 (En­dast för Gourmet) Be­lopp: 229:- (för 5 nr), 449:- (för 10 nr) el­ler 698:- (för 15 nr) Med­de­lan­de: An­na An­nans­son, An­na­vä­gen 12 B, 111 41 An­na­berg Tryck på be­ta­la och följ in­struk­tio­ner­na i ap­pen. Se­dan är pre­nu­me­ra­tio­nen igång!*

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.