To­ve spanar in HÖSTVINER

Gourmet - - LEDARE -

Qu­er­cia al Pog­gio Chi­an­ti Clas­si­co 2013 Bio­dy­na­miskt vin med fin frukt och sy­ra som gör den per­fekt bå­de till mat och på egen hand. Al­le­g­ri­ni Val­po­li­cel­la Su­pe­ri­o­re 2014 En Val­po­li­cel­la med här­lig struk­tur och ba­lans. Li­te kryd­dig med mör­ka bär och fat. Ba­ro­lo, Pa­o­lo Sca­vino En höst ut­an neb­bi­o­lo är ing­en rik­tig höst. När tryf­fel­sä­song­en drar i gång kor­kar jag upp en Lang­he Neb­bi­o­lo el­ler Ba­ro­lo och tryc­ker i mig en bit tryf­felost. Ge­org Breu­er – Non­nen­berg 2015 Jag är en av de få som fak­tiskt har li­te svårt för ri­es­ling. Men det finns för­stås un­dan­tag. Ge­org Breu­er Non­nen­berg är ma­gisk med sin un­der­ba­ra sy­ra och mi­ne­ral som kom­plet­te­rar sma­ker av ci­trus, ho­nung och frukt. Sig­na­tu­re Tor­ron­tés bar­rel fer­men­ted 2015 Spän­nan­de, aro­ma­tiskt vin på en­bart tor­ron­tés från Ar­gen­ti­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.