El­den är lös

Gourmet - - NYTT -

Odd­sen är in­te allt­för höga att köks­che­fen Claes Benedikts­son har va­rit någ­ra run­dor hos Niklas Ek­stedt för in­spi­ra­tion till Camp­fi­re. Ef­ter Tak, At Six och Ho­bo är Scan­dics nya de­sign­ho­tell Down­town Cam­per Stock­holms just nu störs­ta ho­tell, än­nu ett be­vis på hur folk­ström­mar­na i ci­ty kom­mer att gå i rikt­ning mot Brun­ke­bergstorgs fö­re det­ta be­ton­gö­ken. Camp­fi­re är kro­gen och lä­gerel­den som bå­de ho­tell­gäs­ter och and­ra är tänk­ta att sam­las kring. Claes Benedikts­son, med bakgrund på bland an­nat Nosh&Chow, Grill och Le Rou­ge, sat­sar just på el­den – ur vil­ken han ska­par fram­för allt gril­la­de och rök­ta rät­ter att de­la. Från so­tig brys­sel­kål med se­sam och yu­zu till Pe­king Flirt, där an­kan väns­terprass­lar med fri­te­ra­de ris­bol­lar, pak soi-kål och plom­mon­chut­ney. Cock­tail­ba­ren någ­ra bord bort kom­mer i vin­ter att kom­plet­te­ras med en bar på tak­ter­ras­sen, som dock en­bart kom­mer att hål­las öp­pen för ho­tell­gäs­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.