SVE­RI­GES BÄS­TA BUL­LAR

Gourmet - - NYTT -

En av lan­dets ab­so­lut mest pro­mi­nen­ta bull­ba­ka­re hit­tas se­dan tre år till­ba­ka i an­språks­lö­sa Or­minge Cent­rum i Nac­ka ut­an­för Stock­holm. Ef­ter tur­bu­len­sen kring stjärn­kro­gen Frantzén/Lin­de­berg val­de kon­di­torn Da­ni­el Lin­de­berg en be­tyd­ligt lug­na­re var­dag bort­om Miche­lin­het­sen. Bul­lar av Da­ni­el Lin­de­berg (Na­tur&Kul­tur) kom ut re­dan ti­digt i hös­tas men är själv­klart fort­fa­ran­de värd sitt ut­rym­me. Kon­cep­tet ly­der: fem ka­pi­tel upp­de­lat på li­ka många oli­ka de­gar. Ut­i­från des­sa ska­par soc­ker­ba­ga­re Lin­de­berg 45 re­cept, från ka­nel­bul­lar till läck­ra cro­is­san­ter och kav­la­de bri­ocher, en­ligt mot­tot mo­re is mo­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.