Fak­ta

Gourmet - - DANIEL MÜLLERN -

Da­ni­el Müllern Ål­der: 43. Fa­milj: Hust­ru Gi­na och två barn. Bor: I Ystad och som­mar­hus i Ens­lig­he­ten. Bak­grund: Fof­fos piz­ze­ria, Jacob Skräd­da­re, Stall­mäs­ta­re­går­den och Rolfs Kök i Stock­holm, Kon­rad i Kö­pen­hamn, Victors och Café le Fil du Ra­so­ir. i Mal­mö, Skaf­fe­ri­et, Bras­se­rie Ös­ter­ga­tan. Ar­be­tar: Som gast­ro­no­misk le­da­re på Ystad Salt­sjö­ba­den samt de­lä­ga­re och köks­chef på Vil­la Strand­vä­gen i Ystad. Öv­rigt: Vin­na­re av Årets mö­teskock 2014, Köks­mäs­tar­na i Kanal 5, var med i Koc­kar­nas kamp 2016 och har täv­lat i Årets kock sju gång­er. Kom­mer ut med en kok­bok un­der vå­ren 2018.

Da­ni­el har lärt sig att ta det lug­na­re i li­vet. Han har ock­så ett stör­re tå­la­mod bå­de i kö­ket och som chef.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.