Vi­ner i ur­val

Gourmet - - EN LEKTION I CHAMPAGNE -

Lou­is Ro­e­de­rer Brut Pre­mi­er

Ro­e­de­rers in­stegs­cham­pagne, som trots det­ta in­ne­hål­ler 80 pro­cent av hu­sets eg­na dru­vor. Här finns all­tid ett do­mi­ne­ran­de bas­år, vil­ket gör den till li­te av en ”vin­tage”.

Lou­is Ro­e­de­rer Brut Vin­tage 2009

Över­lag ett fint år i Cham­pagne, vil­ket ska­pat bra för­ut­sätt­ning­ar för 2009, som är ge­ne­rös och liv­lig med fin ba­lans mel­lan frukt och sy­ra.

Lou­is Ro­e­de­rer Rosé 2011

Ro­e­de­rer an­vän­der den så kal­la­de sa­ig­née-me­to­den för sin rosé, vil­ket in­ne­bär att de lå­ter ska­len från de blå dru­vor­na lig­ga med un­der någ­ra da­gar. 2011 bjöd på en kall och våt som­mar men av­slu­ta­des, som tur är med sol och vär­me. Hal­lon, blod­a­pel­sin och ör­ter är någ­ra to­ner vi hit­tar i Lou­is Ro­e­de­rer Rosé 2011.

Cri­stal Brut 2009

Det är van­ligt att släp­pa 2009 fö­re 2008, och så gör även Cri­stal, Ro­e­de­rers pre­stige­cham­pagne vars dru­vor kom­mer från minst 25 år gam­la stoc­kar. Själv­klart hit­tar vi här en un­der­bar ele­gans, ba­lans och frä­schör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.