Fler flyg­bo­lag som sat­sar på mat och dryck

Gourmet - - SAS -

Emi­ra­tes har en vinkäl­la­re på nä­ra 4 mil­jo­ner flas­kor från fle­ra fram­stå­en­de vin­hus. Just nu ser­ve­ras bland an­nat Dom Périg­non 2005 Rosé och Cha­teau d’Yquem 2005 i First Class på ut­val­da fligh­ter. Re­stau­rang No­ma sam­ar­be­ta­de med SAS när de flög till To­kyo. Året ef­ter flög de till Austra­li­en med Sing­a­po­re Air­li­nes. 2017 års bäs­ta flyg­plans­mat ser­ve­ras av Qa­tar Air­ways, en­ligt un­der­sök­nings­fö­re­ta­get Skytrax. Brus­sels Air­li­nes har un­der he­la 2017 lå­tit bel­gis­ka stjärnkoc­kar kre­e­ra me­nyn i Bu­si­ness Class, bland an­nat Pe­ter Goos­sens på Hof van Cle­ve.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.