MANTI MED PO­TA­TIS, SURKÅL OCH KA­VI­AR

Gourmet - - VINTERROTFRUKTER DE LUXE -

Manti är egent­li­gen små ka­za­kis­ka deg­kny­ten fyll­da med kött­färs som ser­ve­ras med grädd­fil, pap­ri­ka och chi­lisås. Här fylls de med po­ta­tis, söt lök och surkål och ser­ve­ras med grädd­fil och ka­vi­ar. 4 por­tio­ner 20 won­tonark FYLL­NING: 2 gu­la lö­kar 3 msk smör 4 fas­ta po­ta­ti­sar 1 dl surkål salt och ny­ma­len svart­pep­par ÖRT­OL­JA: 2 msk hac­kad färsk dill 2 msk hac­kad färsk ko­ri­an­der 1 ½ msk pres­sad ci­tronsaft 2 sar­dell­fi­lé­er ½ dl ne­u­tral raps­ol­ja TILL SER­VE­RING: 2 dl grädd­fil 1 li­ten röd­lök, fin­hac­kad 30−60 g svart ka­vi­ar DU BE­HÖ­VER OCK­SÅ: mix­er

1 Ti­na won­ton­degs­för­pack­ning­en i kyl över nat­ten el­ler ca 2 tim­mar i rumstem­pe­ra­tur.

2 Ska­la och fin­hac­ka lö­ken. Bryn i smör till­sam­mans med li­te salt och en skvätt vat­ten tills den är mjuk, gyl­len­brun och ka­ra­mel­li­se­rad. Ska­la po­ta­ti­sen och riv den fint. Till­sätt den i pan­nan och stek ca 5 min. Hac­ka surkå­len och blan­da ner den. Kryd­da med salt och pep­par. Låt sval­na.

3 Fyll won­tonar­ken med den stek­ta bland­ning­en och nyp ihop till små pa­ket (se bild). Fuk­ta kan­ter­na nå­got med vat­ten så klib­bar de­gen ihop sig där man ny­per sam­man den.

4 Ör­to­ja: Mixa ihop dill, ko­ri­an­der, ci­tronsaft, sar­del­ler och ol­ja. Sma­ka av och sal­ta om det be­hövs.

5 Het­ta upp en stek­pan­na med smör och ställ de små pa­ke­ten i pan­nan. Stek på me­del­vär­me tills de fått gyl­le­ne färg un­der­till. Till­sätt 1 ½ dl vat­ten och täck med lock el­ler fo­lie. Låt pa­ke­ten ånga tills väts­kan för­svun­nit.

6 Sprid ut grädd­fil på fle­ra små tall­ri­kar el­ler en stor och top­pa med man­tikny­ten, ört­ol­ja, ka­vi­ar och fin­hac­kad röd­lök. Ser­ve­ra di­rekt när man­tin fort­fa­ran­de är varm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.