Men­ci­a­pi­on­jä­rer­na

Gourmet - - VINNYTT -

Spans­ke kultvin­ma­ka­ren Al­va­ro Pa­la­ci­os star­ta­de pro­jek­tet De­scen­di­en­tes de J Pa­la­ci­os i slu­tet av 1990-ta­let till­sam­mans med sin sys­ter­son Ri­car­do Pé­rez. Här, i Bi­er­zo på grän­sen mel­lan Castil­la y Le­on och Ga­li­ci­en, väckte de liv i druvsor­ten men­cia, som väx­te i myc­ket gam­la, över­giv­na och of­ta svår­till­gäng­li­ga vin­går­dar. De rö­da vi­ner­na av men­cia är ka­rak­tärs­ri­ka,. Bi­er­zo­vi­ner­na väx­te snabbt i po­pu­la­ri­tet, nå­got som led­de till att många följt i Pa­la­ci­os fot­spår. Idag är Bi­er­zo där­för en av Spa­ni­ens mer kän­da re­gi­o­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.