The­re­sa Breu­er

Gourmet - - VINPROFILEN -

Född: 1984. Bor: Såklart i Rü­des­heim, runt hör­net från vi­ne­ri­et. Fa­milj: Har ett för­hål­lan­de och är lyck­lig mos­ter till al­la barn runt om­kring. Ut­bild­ning: Har stu­de­rat In­ter­na­tio­nal Wi­ne­bu­si­ness i Gei­sen­heim. Ti­tel: Äga­re och vd, el­ler nå’t. Jag bryr mig in­te så myc­ket om tit­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.