ÄPPELSORBET MED ING­E­FÄRSTA­PI­O­KA OCH ÄPPELMUST

Gourmet - - DANIEL MÜLLERN -

Äpp­le och ing­e­fä­ra är säll­synt go­da kam­ra­ter. Här får kall sor­bet säll­skap av mju­ka ta­pi­oka­pär­lor och must el­ler ci­der. Till den fris­ka och frä­scha sor­be­ten pas­sar det fint att an­vän­da svens­ka Disco­ve­ryäpp­len. Sor­bet­soc­ker­la­gen räc­ker till mer än re­cep­tet men kan spa­ras i kyl minst 2 vec­kor. 6 por­tio­ner SOR­BET­SOC­KER­LAG: 3 ½ dl strö­soc­ker 2 ½ dl vat­ten 3 msk gly­kos ÄPPELSORBET: 4 fas­ta syr­li­ga äpp­len 1 tsk ci­tronsy­ra 1 dl sor­bet­soc­ker­lag, se se­pa­rat

re­cept ING­E­FÄRSTA­PI­O­KA: 100 g färsk ing­e­fä­ra 1 li­ter vat­ten 3 msk ta­pi­oka­pär­lor TILL SER­VE­RING: äp­pel­ci­der el­ler äppelmust DU BE­HÖ­VER OCK­SÅ: råsaft­cent­ri­fug paco­jet el­ler glass­ma­skin fin­mas­kig sil 1 Sor­bet­soc­ker­lag: Häll soc­ker och vat­ten i en ka­strull. Ko­ka upp och rör tills sock­ret lösts upp. Ta av från vär­men och rör ner gly­ko­sen.

2 De­la och kör äpp­le­na i råsaft­cent­ri­fug. Blan­da sam­man med soc­ker­lag och ci­tronsy­ra. Kör sor­be­ten i glass­ma­skin el­ler frys in i paco­jet-be­hål­la­re.

3 Ing­e­färsta­pi­o­ka: De­la ing­e­fä­ran i bi­tar. Kör dem i råsaft­cent­ri­fug. Ko­ka upp vatt­net i en ka­strull, häll ner ta­pi­oka­pär­lor­na och sjud på me­del­vär­me ca 6 min, tills de näs­tan är ge­nom­skin­li­ga.

4 Häll av kok­vatt­net ge­nom en sil och spo­la pär­lor­na för­sik­tigt i kallt vat­ten. Lägg ner den kok­ta ta­pi­o­kan i ing­e­fär­sjui­cen. Låt dra minst 3 tim­mar.

5 Ser­ve­ring: Häll äp­pel­ci­dern el­ler äp­pel­mus­ten i en li­ten skål. Lägg i ta­pi­oka­pär­lor­na och ske­da se­dan upp fi­na ägg av sor­be­ten och lägg i.

Tips Om du in­te har till­gång till glass­ma­skin, häll sor­bets­me­ten i en plast­bun­ke och frys 4 tim­mar. Rör om med jäm­na mel­lan­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.