POTATISKROKETT MED KARL­JO­HAN­SVAMP OCH HÖST­TRYF­FEL­MA­JON­NÄS

Gourmet - - DANIEL MÜLLERN -

Ljuv­li­ga höst­sma­ker som karljohan och tryf­fel i en li­ten fra­sig rätt. De här kro­ket­ter­na pa­ne­ras i ja­panskt strö­bröd för ex­tra fra­sig­het. Ma­jon­nä­sen kom­plet­te­rar de kris­pi­ga kro­ket­ter­na med sin mil­da krä­mig­het. 20 st HÖST­TRYF­FEL­MA­JON­NÄS: 1 äggu­la 1 tsk cham­pagne­vi­nä­ger 1 dl ne­u­tral raps­ol­ja 1 tsk tryf­fel­ol­ja 10 g fin­hac­kad höst­tryf­fel 1 krm salt ¼ krm ma­len svart­pep­par KROKETTER: 200 g spar­ris­po­ta­tis 1 scha­lot­ten­lök 100 g ren­sad karl­jo­han­svamp 30 g smör 1 msk karl­jo­han­svamp­ol­ja ½ tsk salt ½ krm ma­len svart­pep­par TILL PANERING: 1 ägg 1 dl ve­te­mjöl 1 dl pan­ko ( ja­panskt strö­bröd) TILL FRI­TE­RING: ne­u­tral raps­ol­ja DU BE­HÖ­VER OCK­SÅ: po­ta­tis­press

1 Höst­tryf­fel­ma­jon­näs: Lägg äggu­lan i en be­red­nings­skål och vis­pa den så att den blir en aning klib­big. Rör ner vi­nä­gern och vis­pa li­te. Till­sätt ol­jan, för­sik­tigt i bör­jan. Drop­pa i den via en te­sked. Slu­ta drop­pa i ol­ja un­ge­fär var 10:e se­kund, men vis­pa he­la ti­den.

2 När äggu­lan bör­jar ta upp ol­jan kan ol­jan till­sät­tas i en fin strå­le. Slu­ta vis­pa när ma­jon­nä­sen fått fin, krä­mig kon­si­stens. Till­sätt tryf­fel­ol­ja, tryf­fel, salt och pep­par

3 Po­ta­tiskro­ket­ter: Ko­ka po­ta­ti­sen med skal. Ska­la den kok­ta po­ta­ti­sen med kniv och pres­sa ge­nom po­ta­tis­press.

4 Ska­la och grov­hac­ka lö­ken. De­la svam­pen i mind­re bi­tar och stek den gyl­len­brun i smör till­sam­mans med lö­ken. Låt sval­na och hac­ka den fint. Blan­da sam­man po­ta­tis, svamp, ol­ja, salt och pep­par till en smet. Låt sme­ten sval­na.

5 Vis­pa upp äg­get i en djup tall­rik. Häll upp mjöl och pan­ko på var sin as­siett. Rul­la sme­ten till 20 små bol­lar. Dub­bel­pa­ne­ra bol­lar­na först i mjöl, se­dan i ägg och pan­ko. Lägg dem att tor­ka på en skär­brä­da.

6 Het­ta upp ol­jan till 180°. Fri­te­ra kro­ket­ter­na gyl­len­bru­na, ½ −1 mi­nut. Klic­ka ut ma­jon­nä­sen teskeds­vis och lägg kro­ket­ten på. Av­slu­ta med färsk ri­ven tryf­fel. Ser­ve­ra ge­nast.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.