TAR­TAR PÅ HÄNGMÖRAD BIFF MED KA­LIX­LÖJ­ROM OCH RÖKT PEP­PAR­ROTS­GRÄD­DE

Gourmet - - DANIEL MÜLLERN -

Det här är lyx! Tar­tar på den mö­ras­te biff. Re­cep­tet krä­ver att du har till­gång till rök­pi­stol. 6 por­tio­ner RÖKT SY­RAD PEP­PAR­ROTS­GRÄD­DE: 1 ½ dl visp­gräd­de 1 msk ri­ven färsk pep­par­rot 2 msk pres­sad ci­tronsaft 1 krm salt ½ krm strö­soc­ker TAR­TAR: 300 g hängmörad biff 1 ba­nan­scha­lot­ten­lök 2 msk oliv­ol­ja ½ tsk salt ½ krm ma­len svart­pep­par JORD­ÄRT­SKOCK­S­CHIPS: 2 st jord­ärt­skoc­kor ½ st ci­tron ol­ja till fri­te­ring salt TILL SER­VE­RING: 120 g ka­lix­löj­rom ½ dl ploc­kad har­sy­ra ½ dl fransk vat­ten­kras­se DU BE­HÖ­VER OCK­SÅ: rök­pi­stol fin­mas­kig sil man­do­lin

1 Rökt sy­rad pep­par­rots­gräd­de: Rör ihop gräd­de och pep­par­rot. Rök den se­dan med hjälp av rök­pi­stol. Si­la gräd­den och rör för­sik­tigt ner ci­tronsaft, salt och soc­ker.

2 Tar­tar: Skär bif­fen i små tär­ning­ar, 5 x 5 mm. Ska­la och fin­hac­ka scha­lot­ten­lö­ken. Häll oliv­ol­jan i en skål och vänd ner kött, lök, salt och pep­par.

3 Jord­ärt­skock­s­chips: Bör­ja med att pres­sa ci­tro­nen i 1 li­ter vat­ten. Hyv­la skoc­kor­na tunt på man­do­lin, lägg dem di­rekt i ci­tronvat­ten, så de in­te ox­i­de­rar. Låt dem tor­ka på pap­per och fri­te­ra dem gyl­len­bru­na i ol­jan 180*C, sal­ta.

3 Ser­ve­ring: Ske­da upp speg­lar av gräd­den på sex as­siet­ter. Lägg där­ef­ter upp tar­ta­ren. För­de­la löj­rom­men och det krydd­grö­na ovan­på och ser­ve­ra ge­nast till­sam­mans med jord­ärt­skock­s­chip­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.