ÉCLAIRER

Gourmet - - BAGARDUONS HEMLIGA RECEPT -

Här­li­ga, fluf­fi­ga éclairer fyll­da med va­nilj-chan­til­ly och rå­r­ör­da bär. Gör éclai­rer­na fär­di­ga i god tid och fyll med kräm och bär pre­cis fö­re ser­ve­ring. Ser­ve­ra som des­sert, till kaf­fe el­ler te. 15 st 5 ägg 1 tsk salt 1 ½ dl mjölk 1 ½ dl vat­ten 1 msk strö­soc­ker 120 g osal­tat smör 3 dl ve­te­mjöl COA­TING: 200 g rumstem­pe­re­rat smör 3 ¼ dl farin­soc­ker 4 dl ve­te­mjöl RÅ­R­ÖR­DA BÄR: 100 g ling­on 200 g hal­lon 1 ½ dl strö­soc­ker VA­NILJ-CHAN­TIL­LY: 1 dl flor­soc­ker 1 msk va­nilj­soc­ker 6 dl gräd­de DU BE­HÖ­VER OCK­SÅ: hus­hålls­ma­skin bak­plåts­pap­per visp grov sil sprit­spå­se rund tyll stjärn­tyll

1 Bör­ja med att för­be­re­da coa­ting­en. Lägg smör, farin­soc­ker och ve­te­mjöl i skå­len till hus­hålls­ma­ski­nen. Blan­da sam­man med vinge. Ta upp de­gen, kav­la den tunn mel­lan två bak­plåts­pap­per och frys in. 2 Värm ug­nen till 200°. Knäck äg­gen i en bun­ke. Till­sätt en ny­pa av sal­tet och slå sön­der äggu­lor­na med en visp. Si­la ge­nom en grovsil. 3 Häll mjölk, vat­ten och res­ten av sal­tet i en ka­strull. Till­sätt smö­ret och ko­ka upp. Till­sätt mjö­let och ros­ta i ka­strul­len tills sme­ten blir slät och släp­per från ka­strul­len.

4 Häll ner sme­ten i bun­ken till hus­hålls­ma­ski­nen, mon­te­ra ving­en och kör på lägs­ta has­tig­het. Kör någ­ra varv så att sme­ten sval­nar nå­got. Till­sätt se­dan li­te ägg i ta­get. Låt sme­ten gå ihop in­nan du till­sät­ter mer ägg.

5 Häll sme­ten i sprit­spå­sen med rund tyll. Klä en plåt med bak­plåts­pap­per och sprit­sa på av­långa läng­der.

6 Ta ut coa­ting­en från fry­sen, skär li­ka långa och bre­da rem­sor som éclai­rer­na. Lägg coa­ting på läng­der­na och gräd­da dem 35 min. Öpp­na in­te ugns­luc­kan för­rän de fått fin, gyl­len­brun färg. Öpp­na då en gli­pa av ugns­luc­kan och låt éclai­rer­na tor­ka 5 min in­nan du tar ut dem. 7 Ta ut plå­ten och låt éclai­rer­na kall­na på gal­ler. 8 Rå­r­ör­da hal­lon & ling­on: Ti­na bä­ren och rör sam­man dem med sock­ret. 9 Va­nilj-chan­til­ly: Vis­pa gräd­den med flor­soc­ker och va­nilj­soc­ker till sprits­bar kon­si­stens. Häll upp i sprit­spå­sen med stjärn­tyll. Sprit­sa chan­til­lyn på éclai­rer­na. Håll på si­dor­na så de in­te tip­par. Ser­ve­ra med bä­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.