CITRONMARÄNGPAJ

Gourmet - - BAGARDUONS HEMLIGA RECEPT -

En rik­tig klas­si­ker är spröd paj fylld med ci­tron­kräm och top­pad med här­lig ita­li­ensk ma­räng. Det är li­te pys­sel med det här re­cep­tet, men allt kan gö­ras i för­väg. När du ska ser­ve­ra är det ba­ra att skä­ra bi­tar och läg­ga upp. 10−12 bi­tar PAJDEG: 120 g kallt smör 1 dl flor­soc­ker 3 dl ve­te­mjöl 1 äggu­la CITRONBLANDNING: 1 ½ ge­la­tin­blad 1 ½ dl pres­sad ci­tronsaft 2 dl strö­soc­ker 1 dl vat­ten ÄGGBLANDNING: 1 dl vat­ten ¾ dl Mai­ze­na majs­stär­kel­se 1 ägg 2 äggu­lor 30 g osal­tat smör ITA­LI­ENSK MA­RÄNG: 5 ägg­vi­tor ¾ dl vat­ten 2 ½ dl strö­soc­ker DU BE­HÖ­VER OCK­SÅ: plast­fo­lie paj­form med lös­tag­bar kant, 24 cm hus­hålls­ter­mo­me­ter brän­na­re

1 Värm ug­nen till 200°. Skär smö­ret i små ku­ber. Blan­da sam­man smör, flor­soc­ker och mjöl i en bun­ke. Till­sätt äggu­lan och nyp ihop med fing­er­top­par­na till en jämn deg. Lägg de­gen i plast­fo­lie och låt stå i ky­len 20 min. 2 Kav­la ut de­gen cir­ka 3 mm tjock, fod­ra paj­for­men med de­gen och nag­ga bott­nen med en gaf­fel. Frys paj­for­men 30 min. Gräd­da paj­bott­nen ca 10 min, tills den fått fin färg. Ta ut och låt sval­na. 3 Ci­tron­kräm: Lägg ge­la­tin­bla­den i kallt vat­ten. Blan­da sam­man ci­tronsaft, strö­soc­ker och vat­ten i en ka­strull. Lägg vat­ten, Mai­ze­na, äggu­lor och ägg i en bun­ke och blan­da med en visp. Ko­ka upp ci­tron­bland­ning­en och häll den över ägg­bland­ning­en. 4 Blan­da sam­man väl och häll se­dan till­ba­ka i ka­strul­len. Red krä­men un­der om­rö­ring tills den tjock­nar. 5 Häll över krä­men i en an­nan bun­ke, kra­ma ut vatt­net ur ge­la­tin­bla­det och lägg i. Till­sätt smö­ret, rör om och låt sval­na. Fyll paj­for­men med bland­ning­en och ställ in i fry­sen. Det är vik­tigt att krä­men satt sig in­nan du bör­jar med ma­räng­en. 6 Ita­li­ensk ma­räng: Lägg ägg­vi­tan i en bun­ke. Ko­ka upp strö­soc­ker och vat­ten till 121°. När tem­pe­ra­tu­ren i sock­ret nått 110° bör­jar du vis­pa ägg­vi­tan. Häll se­dan i sock­ret i en tunn strå­le me­dan du vis­par och fort­sät­ter vis­pa tills ma­räng­en är kall. 7 Mon­te­ring: Ta ut paj­for­men med ci­tron­krä­men ur fry­sen. Stryk el­ler sprit­sa på ma­räng­en och bränn den med en brän­na­re. Låt pa­jen ti­na i rumstem­pe­ra­tur el­ler i ky­len över nat­ten fö­re ser­ve­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.