Adres­ser från re­por­ta­get och and­ra tips i Hong Kong

Gourmet - - SAS -

Luk Yu Tea House – Om möj­ligt, boka bord i re­stau­rang­en på ga­tu­plan där du får sit­ta i en vac­ker mat­sal i ko­lo­ni­al stil. Öv­ri­ga vå­ning­ar har in­te rik­tigt sam­ma käns­la. 24–26 Stan­ley Stre­et, Cen­tral (00 852 2523 5464)

Yat Lok – Någ­ra por­tar upp från Luk Yu lig­ger Yet Lok med en stjär­na i Gui­de Miche­lin. Of­ta kö men kan va­ra kul att tes­ta. Go­da anklår och nud­lar. Ej bok­nings­bar. G/F, 34–38 Stan­ley Stre­et, Cen­tral

Litt­le Bao – Här ser­ve­ras bao som ham­bur­ga­re, men det finns ock­så and­ra go­da rät­ter, som muss­lor med po­ta­tis­mos och brys­sel­kål. www.litt­le-bao.com

The Chair­man – En ki­ne­sisk fin­re­stau­rang som ser­ve­rar ty­piskt kan­to­ne­sis­ka rät­ter, som flo­wer crab med nud­lar i sha­ox­ing-ris­vin. www.the­chair­man­group.com/en

The Tasting Court – Kan­to­ne­sis­ka rät­ter likt The Chair­man men mer folk­lig. Här krävs bords­bok­ning och för­be­ställd me­ny. Även här ser­ve­ras flo­wer crab, och man bör va­ra ett säll­skap på minst fy­ra per­so­ner. www.tasting­court­hk.com/

Tung Po Sea Food – Lig­ger längst upp i mat­mark­na­den på Ja­va Ro­ad. Krö­ga­ren Rob­bie ar­be­ta­de ti­di­ga­re på Man­da­rin Ori­en­tal men sad­la­de om. Det här är ett ga­let stäl­le med hög mu­sik dit koc­kar­na går ef­ter job­bet. En upp­le­vel­se. 2/F Ja­va Ro­ad Mu­ni­ci­pal Ser­vices Buil­ding, 99 Ja­va Rd

Frantzén Kit­chen, www.frant­zen­kit­chen.com

Fish School, www.fish­school.hk

Neig­bour­hood, Man Hing Ln, Cen­tral, Hong Kong

Mis­sy Ho’s, www.cas­te­locon­cepts.com/our-venues/ mis­sy-hos

XTC Ge­la­to – Pro­va gär­na glas­sen med svart se­sam. xtc.com.hk

Via To­kyo – Glass­bar med mat­cha-te som spe­ci­a­li­tet. Finns på fle­ra stäl­len i Hong Kong. Shop 1A–1B, G/F, Lei­shun Court, 106–126 Leighton Ro­ad, Cau­se­way Bay.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.