OM TE OCH HÄL­SA

Gourmet - - BLAD FÖR INFUSIONER -

Att be­re­da infusioner på blom­mor och blad har va­rit den säk­ras­te vägen till ett häl­so­sam­ma­re liv i mer än tu­sen år i Ki­na; in­te be­ro­en­de på mäng­den an­tiox­i­dan­ter i de tor­ra bla­den ut­an helt en­kelt för att man ste­ri­li­se­rat vatt­net ge­nom att ko­ka det. Det är ett van­ligt bruk i Ki­na att sköl­ja grön­sa­ker och frukt nog­grant in­nan de an­vänds i mat­lag­ning­en. Te­blad sköljs i hett vat­ten fö­re förs­ta drag­ning­en. Jag no­te­ra­de emel­ler­tid vid fle­ra till­fäl­len un­der min re­sa till Sichu­an att den som be­red­de vårt te in­te skölj­de av te­bla­den, för att in­di­ke­ra att de od­lats un­der go­da eko­lo­gis­ka om­stän­dig­he­ter.

När man ta­lar om häl­sa bör man i rätt­vi­sans namn ock­så tän­ka på att tedric­kan­de bi­dra­git till ett häl­so­samt liv ge­nom att ge te­kon­su­men­ten stun­der av ro och sti­mu­lans – och den prov­nings­in­tres­se­ra­de en rik värld av aro­mer att ut­fors­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.