Måns Jen­sen

Gourmet - - LEDARE -

Skå­ne­ba­se­ra­de fo­to­gra­fen Måns Jen­sen är urps­rung­li­gen krö­ga­re och drev un­der 1990-ta­let Hed­mans Krog & Pen­sio­nat och där­ef­ter re­stau­rang­en Måns i Mal­mö. Ef­ter ett be­sök i byn Por­tix­ol på Mal­lor­ca väck­tes en läng­tan till ett an­nat kli­mat och en an­norlun­da liv­stil. Han bör­ja­de som köks­chef på ca­si­not och se­na­re hos hy­pa­de Pu­ro Ho­tel, in­nan han kän­de sig fär­dig med krog­bran­schen. Till­ba­ka i Mal­mö för el­va år se­dan köp­te Måns sig en ka­me­ra och bör­ja­de fo­to­gra­fe­ra. Se­dan dess tril­lar upp­drag in från bland an­nat Gour­met, Mat & Vän­ner, Pla­za In­te­ri­ör, Skö­na Hem, Pe­tit Ho­tel och Ikea. Måns är ock­så en de­di­ke­rad sur­fa­re och bor nu­me­ra på Ös­ter­len. Vart går vin­terns mat­re­sa?

– Po­len. Jag är helt såld på Barszcz z usz­ka­mi – en röd­bets­sop­pa med "små öron", gjord på bå­de färs­ka och in­lag­da röd­be­tor för att få god sy­ra, och med hem­ma­gjor­da tor­tel­li­nis fyll­da med svamp. Såå gott!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.