BREVLÅDA

Gourmet - - LEDARE -

Månadens brev be­lö­nas med ett ex­em­plar av Ro

sévin Histo­ri­en, vi­ner­na & ma­ten där­till av vin­skri­ben­ten Anders Melldén. För­u­tom tex­ter om rosévi­nets till­komst gui­das lä­sa­ren ock­så bland 151 pro­va­de rosévi­ner och rosécham­pagner. Vär­de: 250 kr. Mej­la oss: re­dak­tio­nen@gour­met.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.