Tret­tio tid­lö­sa

Gourmet - - NYTT -

Krö­ga­ren Da­ni­el Cre­spi har byggt ett eget li­tet kro­gim­pe­ri­um i Gam­la stan i Stock­holm. Mi­kael Ei­nars­son var ti­di­ga­re köks­chef på des­sa eta­blis­se­mang. Till­sam­mans har du­on ska­pat 30 odöd­li­ga rät­ter (Na­tur&Kul­tur), ba­se­ra­de på vad de kal­lar ”de go­das­te tall­ri­kar som män­ni­skan upp­fun­nit”. Där­för hit­tar vi bort­om mer själv­kla­ra val som sjö­tunga Wa­lews­ka och bouil­la­bais­se även tung­vik­ta­re som smör­degs­in­ba­kad Be­ef Wel­ling­ton och Ber­lin­klas­si­kern Schnit­zel Holste­in. Ex­tra plus för bläd­der­vän­lig, per­son­ligt skri­ven tri­via om rät­ter­na och av­ska­la­de men lik­väl högst mat­sugsfram­kal­lan­de fo­ton av Cal­le Stoltz.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.