Spa­ni­en + Skott­land = Sant

Gourmet - - NYTT -

El Cel­ler de Can Roca och Macal­lan har un­der fle­ra år sam­ar­be­tat, där Spa­ni­en mö­ter Skott­land på fler än ett sätt. Ny­li­gen hölls en mid­dag som gick un­der te­mat Tid – en fö­re­te­el­se som för­e­nar dem bå­da. Tid som att få en whis­ky att mog­na på fat el­ler i flas­ka, och tid som i fer­men­te­ring av rå­va­ror el­ler som i kre­a­ti­vi­tet och ar­bets­tid som koc­kar­na läg­ger på en vac­ker rätt som se­dan snabbt kon­su­me­ras. Ett in­tres­sant pro­jekt i vår tids kon­sum­tions­sam­häl­le. Macal­lan och brö­der­na Jo­an, Jor­di och Jo­sep tog även fram en ny whis­ky som lan­se­ra­des ti­di­ga­re i år, The Macal­lan Edi­tion No. 2, som lag­rats på sju ut­val­da fat från spans­ka bo­de­gor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.