Fransk ele­gans

Gourmet - - NYTT -

I da­gar­na lan­se­ras 2012 av fa­mil­jen Tait­ting­ers år­gångscham­pagne Brut Mil­lé­simé. Smak­mäs­sigt är 2012 en ele­gant full­träff, med in­bju­dan­de aro­mer och krispig sy­ra.

– Vår år­gångscham­pagne är käl­lar­mäs­ta­rens vin – det vin som verk­li­gen ska speg­la året i vin­går­den. 2012 bör­ja­de in­te bra, med bland an­nat vår­frost. Men som­ma­ren blev varm och torr, vil­ket till slut gav oss myc­ket hög kva­li­tet på dru­vor­na, be­rät­ta­de Vi­ta­lie Tait­ting­er när hon be­sök­te Sve­ri­ge i ok­to­ber till­sam­mans med sin bror Clo­vis och pap­pa Pi­er­re-Ema­nu­el.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.