Mack­my­ra mö­ter Ma­si

Gourmet - - NYTT -

Mack­my­ras mas­ter blen­der Ang­e­la d’Ora­zio gil­lar vin. Ef­tersom hon del­vis bär ita­li­enskt blod får vi­net gär­na kom­ma från Ita­li­en. Ef­ter en re­sa till Ma­si i Val­po­li­cel­la kom hon på idén att gö­ra en whis­ky med slut­lag­ring i an­vän­da Ama­ro­ne­fat, och nu ser vi re­sul­ta­tet i form av Mack­my­ra Skör­de­tid.

Ef­ter bu­tel­je­ring av år­gång 2012 Ama­ro­ne Costa­se­ra skic­ka­de Ma­si upp ett an­tal fat till Mack­my­ra, där Ang­e­la d’Ora­zio ska­pa­de den ele­gan­ta svens­ka sing­le malt-whiskyn Skör­de­tid. Whiskyn har först lag­rats fy­ra år i Mack­my­ras fat och se­dan, till stör­re de­len, slut­lag­rats un­der sex må­na­der i Ma­sis fat.

En flas­ka Mack­my­ra Skör­de­tid kos­tar 598 kro­nor och finns på Sys­tem­bo­la­get se­dan den 17 no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.